Stjernborgens Kennel

 

 

Ingen valpkull planerad.hund13 

                       

  

 

 

 

 

 

 

Uppfödardiplom 

Bruksavelspris 

 Bruksuppfödarpris

Korningsdiplom